• Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 3000 στροφών για περιστασιακή λειτουργία.