• Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη βάσης για συνεχή λειτουργία.