• Η εταιρεία μας διαθέτει γεννήτριες της Ιταλικής Linz Electric. Αρίστης κατασκευής, γεννήτριες με υψηλή αποδοτικότητα, μικρό μέγεθος για εύκολη μεταφορά, υψηλή μηχανική αντοχή και ικανότητα στην εκκίνηση ηλεκτρικών κινητήρων.