• ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑ - BLOWERS ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ Ή ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ.

    Διαφραγματικοί ή περιστροφικοί. Μονοβάθμιοι ή διβάθμιοι. Τριφασικοί ή μονοφασικοί. Όλων των τύπων.

    Για παροχές απο 0,1 εως 2000 m3/h για βιομηχανικές, βιοτεχνικές ή οικιακές εφαρμογές. Τριφασικοί ή μονοφασικοί.

    Για τη λειτουργία των φυσητήρων κατασκευάζουμε ηλεκτρολογικούς πίνακες για κάθε περίπτωση.

    Το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας υποστηρίζει όλους τους τύπους φυσητήρων που διαθέτουμε