• Αυτόματοι επαγγελματικοί αποσκληρυντές που κατασκευάζονται στην εταιρεία μας.

    Σε πλήρη γκάμα. Απο 25 εως 1200 λίτρα ρητίνης.

    • Χρονικοί.
    • Χρονικοί, ογκομετρικοί.
    • Ογκομετρικοί.
    • Δίδυμοι.