• Δοσομετρικό  σύστημα κατάλληλο για συγκροτήματα επεξεργασίας νερού όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος.