• Χημικά επεξεργασίας νερού.

    Υπάρχουν πολλά χημικά που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία νερού και εδώ φαίνονται τα κυριώτερα.