• Οι αντλίες μαγνητικής ζεύξης προορίζονται κυρίως για χρήση σε μετάγγιση διαβρωτικών χημικών υγρών.
    Για παράδειγμα:
    • Υποχλωριώδες νάτριο 14% ( Υγρό Χλώριο για ποσιμο νερό σε δήμους, κοινότητες, επεξεργασία νερού και ακόμη πισίνες )
    • Υδροχλωρικό οξύ. ( Καθαριστικό υγρό για μπάνια, τουαλέτες, βιομηχανία )
    • Θειϊκό οξύ. (Υγρά μπαταριών μολύβδου )
    *Βεβαίως διατίθενται αντλίες για όλα σχεδόν τα είδη χημικών.