• Οι αντλίες χημικών απομακρυσμένου άξονα προορίζονται κυρίως για μετάγγιση διαβρωτικών χημικών υγρών απο μια δεξαμενή συλογής.
    Για παράδειγμα:
    • Απορροή υγρών απο βιομηχανικά λύματα ή βιομηχανικού βιολογικού
    *Βεβαίως διατίθενται αντλίες για όλα σχεδόν τα είδη χημικών.