• Δοσομετρικές αντλίες ( χλωριωτές ), Ηλεκτρόδια, Αισθητήρια, Υδρόμετρα με παλμό, Δεξαμενές χημικών, Ελεγκτές και ανταλλακτικά για όλα τα παραπάνω. Για όλων ειδών τις εφαρμογές. Βιομηχανικές ή οικιακές. Για Δήμους και Κοινότητες.
    ​Τριφασικές ή μονοφασικές.
    Για τη λειτουργία των συστημάτων δοσομέτρησης και την επικοινωνία τους με δίκτυο, κατασκευάζουμε ηλεκτρολογικούς πίνακες για κάθε περίπτωση.
    Το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας υποστηρίζει όλα τα υλικά που διαθέτουμε.