• Αναδευτήρες - αναμίκτες για δεξαμένες μικρής ή μέσης χωρητικότητας. Για διάλυση ή απλή ανάδευση χημικών ή άλλων υγρών.