• Ο απιονισμός του νερού γίνεται με χρήση συνδιασμού κατιονικών και ανιονικών συνθετικών ρητινών και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής. Διατίθενται τύποι με συνδιασμό ρητίνων στο ίδιο δοχείο ή διπλοί απιονιστές με δυνατότητα αναγέννησης των ρητίνων.