Λιποσυλλέκτες πολυαιθυλενίου (βιολογικός καθαρισμός)

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)

Οι λιποσυλλέκτες πολυαιθυλενίου είναι η οικονομική λύση σε περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη η επιχωμάτωση της δεξαμενής ή σε περιπτώσεις που απλά θέλουμε να τοποθετήσουμε το λιποσυλλέκτη υπέργειο ή εμφανή.

Όλα τα προϊόντα πολυαιθυλενίου κατασκευάζονται σε περιστροφικά καλούπια και δεν φέρουν κολλήσεις, καθιστώντας τα μοναδικά σε αντοχή και ποιότητα.

Το μέγεθός τους κατηγοριοποιείται με τον αριθμό ατόμων ή γευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ
57050DD 1 - 31 lt 430 mm 430 mm
570150DD 5 - 123 lt 580 mm 660 mm
570300DDN 10 33 224 lt 630 mm 970 mm
570500DDN 15 46 272 lt 790 mm 790 mm
570800DDN 20 120 700 lt 630 x 1480 mm 1090 mm
5701000DDN 30 150 880 lt 1160 mm 1140 mm
5701500DDN 40 240 1378 lt 1160 mm 1610 mm
5702000DDN 50 310 1728 lt 1160 mm 2075 mm
5703000DDN 80 465 2640 lt 1450 mm 1940 mm
5704000DDR 110 600 3864 lt 1700 mm 2006 mm
5705000DDR 125   3950 lt 1780 x 2230 mm 2420 mm
57010000DDR 230   9526 lt 2470 x 2500 mm 2650 mm

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (pdf)