Λιποσυλλέκτες - Ελαιοδιαχωριστές πρατηρίων (Βιολογικός καθαρισμός)

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ - ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΛΑΣΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

Πρόκειται στην ουσία για φίλτρα διαχωρισμού για υδρογονάνθρακες και μη διαλυμένα (γαλακτοποιημένα) ορυκτέλαια εβρισκόμενα σε απόνερα μηχανουργείων πλυντηρίων αυτοκινήτων και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Η δεξαμενή είναι κυλινδρική, κατασκευασμένη από fiberglass και μπορεί να καλυφθεί με σκέπαστρο πεζών ή οχημάτων. Ο διαχωρισμός περιλαμβάνει τη φάση της καθίζησης, πλεύσης, φίλτρανσης των συγκερασμένων υγρών και συλλογής του λαδιού.
Η επεξεργασία ξεκινά με την παρακράτηση βαρέων στοιχείων και στη συνέχεια φίλτρανση των συγκερασμένων υγρών από υδρογονάνθρακες και μη-διαλυμένα έλαια που το νερό έχει παρασύρει. Τα λάδια οφείλουν να απομακρύνονται από το διαμέρισμα της συγκέντρωσής τους και να αποβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μέρος της συντήρησης είναι η τακτική αφαίρεση του ιζήματος λάσπης από τον πυθμένα του διαχωριστή, κάτι το οποίο παρατείνεται εάν παρεμβάλουμε αμμοσυλλέκτη στην είσοδο του διαχωριστή.   Σε περίπτωση ύπαρξης λυμάτων βιολογικού φορτίου (BOD5, COD, αμμωνία, τασιενεργά) , ο διαχωριστής δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδική μονάδα βιολογικής επεξεργασίας.  


Coalescences_filters_Data_Sheets.pdf