Επαγγελματική αντίστροφη όσμωση σειράς RO/D

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝTΙΣΤΡOΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΣΕΙΡΑΣ RO/D

Ένας εξοπλισμός άριστης επίδοσης, σχεδιασμένο για ένα απλό, δυνατό και αξιόπιστο σύστημα. Η κατασκευή είναι πλήρης και λειτουργική. Όλα τα εξαρτήματα είναι εγκατεστημένα σε εμφανή σημεία, με σκοπό την εύκολη εγκατάσταση και συντήρισή τους. Αυτά τα συστήματα,όπως και όλα τα συστήματα της Nobel,χρησιμοποιούν υψηλής ποιότητας εξαρτήματα τα οποία είναι κάτω από συνεχή και αυστηρό έλεγχο και πολύ αξιόπιστα στις μεγάλες φθορές. Στο πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται, η αντλία υψηλής πίεσης,όπως και το δοχείο μεμβράνης, είναι όλα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Η λειτουργία του συστήματος,ελέγχεται από ηλεκτρονικά προγραμματισμένο υπολογιστικό σύστημα με μικροεπεξεργαστή. Ο εξοπλισμός είναι πλήρης με όλα τα εργαλεία και τα εξαρτήματα για τον έλεγχο των λειτουργικών χαρακτηριστικών και τον σωστό χειρισμό του συστήματος.

Υπάρχει ποικιλία μοτνέλων RO/D,τα οποία αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα με αντιστοιχα χαρακτηριστικά τους.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (θ=15°C) ΝΕΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΙΣΧΥΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
RO221D 45 λίτρα/ώρα 120-250 λίτρα/ώρα 1 x  Ø 2.5″ 0.37 kW 3/4″      1/4″x6
RO201D 90 λίτρα/ώρα 180-400 λίτρα/ώρα 1 x  Ø 2.5″ 0.37 kW 3/4″    1/4″x10
RO202D 180 λίτρα/ώρα 360-600 λίτρα/ώρα 2 x  Ø 2.5″ 0.55 kW 3/4″    1/4″x10
RO203D 270 λίτρα/ώρα 540-800 λίτρα/ώρα 3 x  Ø 2.5″ 0.55 kW 3/4″    1/4″x10