Επαγγελματική αντίστροφη όσμωση σειράς RO/EL

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝTΙΣΤΡOΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΣΕΙΡΑΣ RO/EL

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του συτήματος είναι η διατήρηση της κατανάλωση νερού και ρεύματος σε χαμηλά επίπεδα. Τα συστήματα είναι ιδανικά για την επεξεργασία του νερού με TDS μέχρι 1000ppm και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα συνηθησμένα συστήματα.
  • Υψηλό ποσοστό ανάκτησης, μέχρι και 75%.
  • Μεμβράνη μέσα σε fibreglass.