Φίλτρα νερού

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ: ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟ.

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΡΗΤΙΝΩΝ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αποσκλήρυνση και μερική απονίτρωση του νερού.

ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ
Α 4130030 9 3/4″ -