Φίλτρα νερού

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ: ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ "ΜΙΚΕ".

ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ
Α 4130030 - 10 micron