Πισινα

ΧΛΩΡΙΟ 55% ΣΚΟΝΗ (ΙΣΠΑΝΙΑΣ).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χλώριο σκόνης 55% 30 kg
10 kg