Πισινα

PH- ΣΑΚΙ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PH-  σακί 25 kg