Πισινα

PH- ΥΓΡΟ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PH-  minus υγρό 27 kg